Κεντρικό Εκλογικό Επιτελείο

Λεωφόρος Λεμεσού 19Α Λευκωσία

Πυλώνας 2

Πυλώνας 2: Η ανθεκτική και βιώσιμη Κύπρος

Άξονας 14: Ανθεκτική Οικονομία
Άξονας 15: Διαχειρίσιμο Δημόσιο Χρέος
Άξονας 16: Αντιμετώπιση Πληθωριστικής Κρίσης
Άξονας 17: Φορολογική Μεταρρύθμιση
Άξονας 18: Κύπρος – το Αύριο, ΘΑλΕΙΑ, Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Άξονας 19: Μεσαία Τάξη
Άξονας 20: Ανταγωνιστικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Άξονας 21: Τραπεζικό Σύστημα
Άξονας 22: Διευρυμένο Μοντέλο Ανάπτυξης
Άξονας 23: Νέα Σελίδα για τις Υπηρεσίες μας
Άξονας 24: Κέντρο Διεθνών Διαιτησιών
Άξονας 25: Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας
Άξονας 26: Τουρισμός – Νέες Μορφές Τουριστικής Ανάπτυξης
Άξονας 27: Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Άξονας 28: Ανάπτυξη Γης
Άξονας 29: Έξυπνη - Πράσινη Βιομηχανική Πολιτική
Άξονας 30: Αγροτική Παραγωγή
Άξονας 31: Ναυτιλία
Άξονας 32: Γαλάζια Οικονομία
Άξονας 33: Ανταγωνιστικότητα και Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων
Άξονας 34: Αερομεταφορές – Συνδεσιμότητα
Άξονας 35: Διαμετακομιστικό Εμπόριο
Άξονας 36: Μεγάλα Έργα και Υποδομές


Άξονας 14: Ανθεκτική Οικονομία

Η νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική που σέβεται τους διεθνείς κανόνες, συγκρίνεται ευνοϊκά με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και επιτυγχάνει να τροφοδοτεί την ανάπτυξη στηρίζοντας την ίδια ώρα αποτελεσματικά την κοινωνία στα δύσκολα και ιδιαίτερα όσους έχουν ανάγκη, επιβάλλεται να συνεχιστεί. Ανατροπή της φιλοσοφίας της οικονομικής μας πολιτικής θα βάλει τη χώρα σε νέες περιπέτειες, θα φέρει διολίσθηση της οικονομίας και θα αφαιρέσει από το κράτος τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κρίσεις.


Αξονας 15: Διαχειρίσιμο Δημόσιο Χρέος

Το δημόσιο χρέος σήμερα είναι και θα πρέπει να παραμείνει διαχειρίσιμο με στόχο τη σταθερότητα και την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης της Κυπριακής οικονομίας και τη συνεχή αξιολόγησή της σε επενδυτική βαθμίδα, με τις πολλαπλές θετικές επιπτώσεις και δυνατότητες που το γεγονός αυτό προσδίδει στην οικονομία. Τυχόν υποβάθμιση της χώρας από την επενδυτική βαθμίδα, θα καταστήσει δυσβάστακτο το κόστος δανεισμού της χώρας και θα μας οδηγήσει σε νέες εξαιρετικά δύσκολες περιπέτειες.


Αξονας 16: Αντιμετώπιση Πληθωριστικής Κρίσης

Η πληθωριστική κρίση, παγκόσμιο απότοκο της μετά κορωνοϊού εποχής, εντάθηκε δραματικά λόγω της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η κρίση δημιουργεί ακρίβεια, μειώνει την αξία του οικογενειακού εισοδήματος και τροφοδοτεί την ενεργειακή και επισιτιστική κρίση. Η Κύπρος δε μπορεί να ανακόψει τον παγκόσμιο πληθωρισμό και θα ήταν λάθος να διολισθήσει σε ένα λαϊκισμό που εκτροχιάζει τα δημόσια οικονομικά, αντίστοιχο εκείνου που βιώσαμε προ του 2013, με μέτρα που θα διογκώνουν μάλιστα το πρόβλημα. Μπορεί όμως, με στοχευμένες πρωτοβουλίες να κινείται διαρκώς για την αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων ομάδων, τη συγκράτηση του κόστους ενέργειας, την ραγδαία επιτάχυνση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών και της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση της επισιτιστικής μας αυτάρκειας. Για όσο διαρκεί η κρίση, στόχος μας είναι να αναλαμβάνουμε συνεχείς πρωτοβουλίες επικεντρωμένες στην ανακούφιση τόσο των ασθενέστερων, όσο και της μεσαίας τάξης.
Με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες και για περίοδο ενός έτους - για το 2023 - θα προσδιορίσουμε φορολογική ελάφρυνση προς όφελος όσων έχουν ετήσιο εισόδημα από 19 500 έως 28 000 ευρώ. Τέλος, για όσους έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο των 19 500 και δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος θα προσδιορίσουμε αντίστοιχη ελάφρυνση στις συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες θα αναπληρωθούν από το κράτος, και πάλι για περίοδο ενός έτους. Με αυτό τον τρόπο θα καλύψουμε και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, παρέχοντας την ίδια ώρα και κίνητρο για συμμετοχή στην αγορά εργασίας.


Αξονας 17: Φορολογική Μεταρρύθμιση

Για την Επόμενη Μέρα της Κύπρου αναγκαία είναι η φορολογική μεταρρύθμιση με τρόπο που θα αυξάνει τη διεθνή αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη και σε καμία περίπτωση να μην αυξάνει την ολική φορολογική επιβάρυνση είτε σε φυσικά πρόσωπα, είτε σε νομικά πρόσωπα / επιχειρήσεις. Σταθερή επιλογή μας άλλωστε είναι η συνέχιση της πολιτικής μείωσης των φόρων με κάθε δυνατή ευκαιρία, τροφοδοτώντας έτσι περαιτέρω την ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, σε ένα απλό φορολογικό σύστημα με τα λιγότερα βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.


Αξονας 18: Κύπρος – το Αύριο, ΘΑλΕΙΑ, Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Πρωτεύουσα θέση στη μετάβαση της Κύπρου στην Επόμενη Μέρα και ιδιαίτερα στην ψηφιακή και πράσινη εποχή με ρηξικέλευθο αλλά και κοινωνικά δίκαιο τρόπο έχει η πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταρρυθμίσεων, πολιτικών και έργων, όπως έχουν ήδη σχεδιαστεί από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη και περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής ΘΑλΕΙΑ (Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας και Ανάπτυξης). Οι αναπτυξιακοί αυτοί σχεδιασμοί φθάνουν τα 4.5 δις και μπορούν να εξασφαλίσουν τη νέα εποχή της χώρας, νοουμένου ότι δε θα πέσουν θύματα του λαϊκισμού.


Αξονας 19: Μεσαία Τάξη

Στηρίζουμε τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας πρώτα και κύρια μέσω της προσήλωσής μας στη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας που αυξάνει όλα τα εισοδήματα και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αλλά και με κίνητρα και πολιτικές που στηρίζουν την οικογένεια και έμμεσα ενισχύουν το οικογενειακό εισόδημα, μειώσεις σε φόρους, τις χορηγίες που προτείνουμε για κάθε παιδί, το ολοήμερο σχολείο, στεγαστικά προγράμματα και σειρά άλλων μέτρων.


Αξονας 20: Ανταγωνιστικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Την ίδια προσέγγιση ακολουθούμε και για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυρίως με προγράμματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους μέσα από την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική τους αναβάθμιση, την παροχή οικονομικής στήριξης για την πράσινη τους μετάβαση και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους ενέργειας που αυτή επιφέρει. Διευρύνουμε παράλληλα διαρκώς τα προγράμματα που ενισχύουν τη νεανική, γυναικεία και σύγχρονη επιχειρηματικότητα, καθώς και τη δίκαιη μετάβαση ανθρώπων και επιχειρήσεων στη νέα, ψηφιακή και πράσινη, εποχή.


Αξονας 21: Τραπεζικό Σύστημα

Συνεχίζουμε την προσπάθεια μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων προτείνοντας ταυτόχρονα και ένα νέο σχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας ύψους 400 εκ., αυτό του ενοικίου έναντι δόσης (mortgage to rent), που έρχεται να προστεθεί στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ και το Σχέδιο Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Το ποσοστό των νοικοκυριών που καθυστέρησαν αποπληρωμή δόσης ή λογαριασμού λόγω οικονομικών δυσκολιών έχει πέσει από το 33,6% το 2013 σε 14,7% το 2020 και σήμερα είναι ακόμη χαμηλότερο. Επιμένουμε στη σύσταση ειδικού Δικαστηρίου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στο οποίο όμως να μην εμπεριέχονται πρόνοιες που να διευκολύνουν τους κακοπληρωτές, παρεμποδίζοντας την ομαλή διεκπεραίωση αναδιάρθρωσης του δανείου. Στόχος μας πάντα ένα περιβάλλον όπου το τραπεζικό σύστημα επιτελεί την αποστολή του, χρηματοδοτώντας την πραγμάτωση των εύλογων φιλοδοξιών πολιτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προάγοντας την ευημερία και στηρίζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας.


Αξονας 22: Διευρυμένο Μοντέλο Ανάπτυξης

Μαζί με τους κύριους αναπτυξιακούς άξονες της οικονομίας που συνεχίζουν να διευρύνονται, όπως ο Τουρισμός, η Ανάπτυξη Γης και η Ναυτιλία, νέοι τομείς προσθέτουν πλέον σημαντικά στο εθνικό εισόδημα όπως, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Βιομηχανία και ο τομέας Τηλεπικοινωνιών και Υπηρεσιών Πληροφορικής. Αναδεικνύονται πλέον μεγάλες ευκαιρίες για τη Γαλάζια Οικονομία, το Διαμετακομιστικό Εμπόριο και την Υγεία, που θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε. Την ίδια ώρα, ο Πρωτογενής Τομέας και η Αγροτική Παραγωγή αποκτούν νέες σημαντικές προοπτικές και κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης.


Αξονας 23: Νέα Σελίδα για τις Υπηρεσίες μας

Στην Επόμενη Μέρα της Κύπρου πρώτο λόγο ήδη ξεκίνησε να έχει η εγκατάσταση της φυσικής έδρας ξένων εταιρειών στη χώρα (Headquartering) που ενισχύουμε διαρκώς με επιτυχημένα κίνητρα για την προσέλκυση ξένων εταιρειών και φορολογικών κατοίκων. Προωθούμε με επιτυχία τα Επενδυτικά Ταμεία (Investment Funds) προκειμένου αυτά να λειτουργούν με έδρα την Κύπρο.


Αξονας 24: Κέντρο Διεθνών Διαιτησιών

Η δημιουργία του Εμπορικού Δικαστηρίου, μαζί με την ευχέρεια εκδίκασης και στην Αγγλική εφόσον το επιθυμούν και οι δύο διάδικοι και τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό του θεσμού της διαιτησίας, καθώς και η ίδρυση του Ναυτοδικείου, μας δίνουν πλέον τη δυνατότητα να μετατρέψουμε την Κύπρο σε Κέντρο Διεθνών Διαιτησιών. Πρόκειται για ένα νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας, που στόχο έχουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, δίνοντας νέες ευκαιρίες στο εξαιρετικά ανεπτυγμένο δίκτυο παρόχων νομικών και οικονομικών υπηρεσιών του τόπου μας.


Αξονας 25: Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας

Η Κύπρος μετατρέπεται ήδη σε κέντρο εξαγωγής τηλεπικοινωνίων και υπηρεσιών πληροφορικής. Επόμενο βήμα η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ σε πλήρη συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχοντας ήδη το κανονιστικό πλαίσιο για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, στόχος μας η ταχύτατη ανάπτυξη κέντρου χρηματοοικονομικής τεχνολογίας αιχμής.


Αξονας 26: Τουρισμός – Νέες Μορφές Τουριστικής Ανάπτυξης

Η ευλαβική εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την Επόμενη Μέρα της μεγάλης μας βιομηχανίας. Με στόχο να πετύχουμε την ποιοτική αναβάθμιση και αισθητή απεξάρτηση από πολύ μικρό αριθμό αγορών και παρόχων. Προχωρούμε αποφασιστικά για να πετύχουμε ολόχρονο τουρισμό υψηλής ποιότητας, καθώς και τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος με ειδικές κατηγορίες όπως ο αθλητικός, ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός, ο θρησκευτικός, ο τουρισμός συνεδρίων και ο αγροτουρισμός.


Αξονας 27: Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Το «Σχέδιο Νήσου», ο ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός για όλη τη χώρα, έχει καθυστερήσει για δεκαετίες. Είμαστε αποφασισμένοι αυτό το γιγαντιαίο έργο να το υλοποιήσουμε, για να διασφαλίσουμε έτσι την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη καθορίζοντας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα το χαρακτήρα και το ρόλο που κάθε περιοχή της Κύπρου θα διαδραματίσει σήμερα και στο μέλλον. Επιπλέον, στοχεύουμε στην προώθηση του αστικού αναδασμού, συνδράμοντας στον απεγκλωβισμό αναξιοποίητης οικιστικής γης .


Αξονας 28: Ανάπτυξη Γης

Με την πλήρη ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου και της Πολεοδομίας, αλλά και τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις πέντε μόνο πολεοδομικές αρχές για όλη την Κύπρο και την ενοποίηση της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής που θα πετύχουμε μέχρι τον Ιούνιο του 2024, σε συνδυασμό με την πρόθεση μας για διεύρυνση της ευθύνης του μελετητή για όλες τις αναπτύξεις που εμπίπτουν στα πλαίσια των κανονισμών, θα λύσουμε οριστικά το ζήτημα των καθυστερήσεων, του δυσβάστακτου κόστους και της πολυαρχίας που ταλαιπωρούσε για τόσες δεκαετίες τον τομέα. Παράλληλα, συνεχίζουμε την πολιτική των κινήτρων και της μείωσης των τελών και επιβαρύνσεων που ήδη επέφερε τεράστια ώθηση στην οικοδομική βιομηχανία.


Αξονας 29: Έξυπνη - Πράσινη Βιομηχανική Πολιτική

Η Επόμενη Μέρα της Βιομηχανίας μας θα είναι πράσινη, έξυπνη και ψηφιακή. Τομείς στους οποίους \η Κύπρος ήδη διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που φέρουν πολύ αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Κάτι που θα πετύχουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πολλών προγραμμάτων που έχουμε ήδη εξασφαλίσει και την ολοκλήρωση της εφαρμογής της Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.


Αξονας 30: Αγροτική Παραγωγή

Με τη σωστή στήριξη από την πολιτεία, στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τη συνεισφορά του γεωργικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας στο 8% μέσα σε μια πενταετία. Κάτι που θα πετύχουμε στηρίζοντας την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων μας, την εξέλιξη των αγροτικών μονάδων και των μονάδων μεταποίησης αλλά και δίνοντας κίνητρα για την καλλιέργεια της μεγάλης έκτασης αναξιοποίητης γεωργικής γης. Κυρίως, μέσα από την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τη ζωή στην ύπαιθρο και την παροχή κινήτρων σε νέους να δραστηριοποιηθούν.


Αξονας 31: Ναυτιλία

Η Εθνική Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Κύπρου, η Δήλωση Πολιτικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και ο ίδιος ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός μπορούν πλέον να αποτελέσουν τη βάση για παραγωγικά, ασφαλή, καθαρά, υγιή και με βιολογική ποικιλότητα θαλάσσια ύδατα. Η χώρα μας μπορεί πλέον να αξιοποιήσει στο έπακρο της δυνατότητες της νέας Γαλάζιας Οικονομίας, αναπτύσσοντας περαιτέρω την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια και επενδύοντας στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.


Αξονας 32: Γαλάζια Οικονομία

Η δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας έδωσε ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε ένα τομέα που εδώ και δεκαετίες στηρίζει την οικονομία του τόπου. Σκοπός μας η ενδυνάμωση του Υφυπουργείου με την πλήρη ψηφιοποίηση του, τη νομοθετική κατοχύρωση της ναυτιλιακής εταιρείας και τη θέσπιση της μονοθυριδικής εξυπηρέτησης των ναυτιλιακών εταιρειών, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του τομέα.


Αξονας 33: Ανταγωνιστικότητα και Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων

Το επενδυτικό περιβάλλον είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την ικανότητά να απαντά με ταχύτητα και ευελιξία στις προκλήσεις κάθε περιόδου. Αυτή την πετυχαίνουμε μέσα από την παροχή κινήτρων, την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών. Κυρίως, προχωρώντας διαρκώς στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Στην Επόμενη Μέρα της ανταγωνιστικότητας επείγει η ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, αλλά και ο επενδυτικός νόμος με την ταυτόχρονη δημιουργία της μονοθυριδικής εξυπηρέτησης για τις μεγάλες αναπτύξεις.


Αξονας 34: Αερομεταφορές – Συνδεσιμότητα

Η Κύπρος, παρά τις διαρκείς κρίσεις και τις αναταραχές που αυτές επέφεραν στην αεροπορική βιομηχανία, έχει πετύχει αεροπορική συνδεσιμότητα με το σύνολο σχεδόν των Ευρωπαϊκών χωρών, την προσέλκυση εταιρειών που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμιά μας ως βάση, αλλά και την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της πρόσθετης επιβάρυνσης λόγω της υιοθέτησης των ανανεώσιμων καυσίμων. Πρόθεσή μας να ενισχύουμε διαρκώς αυτή την προσπάθεια, με απώτερο στόχο να καταστεί η Κύπρος περιφερειακός αεροπορικός κόμβος. Παράλληλα, η επιτυχημένη επαναφορά της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διεύρυνση αυτού του είδους διασύνδεσης και με άλλες γειτονικές χώρες.


Αξονας 35:Διαμετακομιστικό Εμπόριο

Η εμπορικοποίηση των Λιμένων μας, σε συνδυασμό με την επικείμενη δημιουργία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Λιμανιού στο Βασιλικό αλλά και του Αεροπορικού Εμπορικού Χωριού στο Παλαιό Αεροδρόμιο Λάρνακας, έργα που έχουν ξεπεράσει τις μεγάλες διαδικαστικές προκλήσεις και έχουν πλέον τροχοδρομηθεί, δίνουν νέα ώθηση στον στόχο να καταστεί η Κύπρος περιφερειακός κόμβος διαμετακομιστικού εμπορίου.


Αξονας 36:Μεγάλα Έργα και Υποδομές

Η Κύπρος έχει τα τελευταία χρόνια αναβαθμίσει τις υποδομές της με εκατοντάδες αναπτυξιακά έργα σε κάθε γωνιά της χώρας που έχουν αναμορφώσει τους δήμους και τις κοινότητές μας. Ταυτόχρονα, εμβληματικά μεγάλα έργα μεταμορφώνουν τη χώρα και δημιουργούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Έργα που ολοκληρώνουν το κεντρικό οδικό δίκτυο, όπως ο περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος της Λευκωσίας, οι δρόμοι Πάφου - Πόλης, Λεμεσού – Σαϊτά, Λευκωσίας – Ευρύχου, Λάρνακας – Δεκέλειας και Δερύνειας – Σωτήρας, υλοποιούνται. Έργα που αναπτύσσουν τις υποδομές μας, όπως το Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό, με την ταυτόχρονη μετακίνηση των Διυλιστηρίων από τη Λάρνακα, Πανεπιστημιακές Υποδομές, το Αστεροσκοπείο, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, το γήπεδο της Λεμεσού, τα αναβαθμισμένα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας και το ενεργειακό και βιομηχανικό Λιμάνι στη Λεμεσό. Αλλά και μεγάλες εγχώριες και ξένες επενδύσεις όπως οι Μαρίνες, το Καζίνο βελτιώνουν ριζικά το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της χώρας. Στην Επόμενη Μέρα της Κύπρου, μεγάλη σημασία θα δώσουμε και σε νέα μεγάλα έργα που βελτιώνουν το φυσικό περιβάλλον και υποβοηθούν την υλοποίηση των σχεδιασμών μας στους τομείς της υγειάς, παιδείας, ερευνάς, τεχνολογίας και καινοτομίας.