Πινδάρου 25, 1060, Λευκωσία

Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης