Κεντρικό Εκλογικό Επιτελείο

Λεωφόρος Λεμεσού 19Α Λευκωσία


Αξονας 1: Το Κυπριακό Πρόβλημα

Η σκλήρυνση της Τουρκικής αδιαλλαξίας, ο αναθεωρητισμός και η επιμονή της άλλης πλευράς σε χωριστές κυριαρχίες και διαχωρισμό, δεν έχουν πετύχει καμία διεθνή στήριξη, και δεν μας αποθαρρύνουν από την προσπάθεια λύσης του Κυπριακού. Οι τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, η συνειδητοποίηση ότι η ασφάλεια δε μπορεί να θεωρείται δεδομένη από κανένα, η επαναφορά στο προσκήνιο των διεθνών αρχών που συνεχίζουν να καταπατούνται στην Κύπρο και οι νέες ενεργειακές προκλήσεις της Ευρώπης, μπορούν να παράσχουν το έδαφος για μια νέα προσπάθεια λύσης, εάν τις εκμεταλλευθούμε σωστά.
Προσπάθεια λύσης που οφείλουμε με όλες μας τις δυνάμεις να καταβάλουμε για να αποκαταστήσουμε την πατρίδα μας και να εξασφαλίσουμε το μέλλον όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και να αναχαιτίσουμε τις Τουρκικές επιδιώξεις όπως αυτές εκφράζονται είτε στην Αμμόχωστο, είτε με ενέργειες που παραπέμπουν σε προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία. Η αναζήτηση λύσης του Κυπριακού είναι η πρώτη και κυρίαρχη μας προτεραιότητα, καθώς και ο μόνος δρόμος για την διασφάλιση του Κυπριακού Ελληνισμού στη γη των πατέρων του. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό έχουμε πλήρη συναίσθηση ότι μεγάλα οράματα δε χωρούν σε μοιρασμένες πατρίδες.


Αξονας 2: Ενωμένη Κύπρος – Αποκεντρωμένη Ομοσπονδία

Διεκδικούμε απερίσπαστοι μια λύση έντιμη, βιώσιμη και λειτουργική, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και όσα απορρέουν από αυτό. Μια λύση που να αναγνωρίζει και να απαντά στις έντονες ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων. Βασισμένη στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στις συμφωνίες που έχουμε συνομολογήσει, οι οποίες προβλέπουν τη Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία. Προτείνουμε την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, προκειμένου η κάθε πολιτεία να διαχειρίζεται από μόνη της τα θέματα καθημερινότητας και το κεντρικό κράτος να διασφαλίζει απόλυτα τη μία κυριαρχία, τη μία διεθνή προσωπικότητα, τη μία ιθαγένεια, τους φυσικούς πόρους, αλλά και την ενιαία οικονομία σε σημαντικό βαθμό.


Αξονας 3: Μια νέα προσέγγιση για την Ασφάλεια

Κυρίαρχη ανησυχία της πλευράς μας ήταν και παραμένει το θέμα της ασφάλειας. Στόχος μας να μετεξελιχθεί η Κύπρος σε μια κανονική χώρα, ασφαλή, χωρίς «κηδεμόνες», απαλλαγμένη από εγγυητές και κατοχικούς στρατούς. Στο πλαίσιο αυτό ήρθε η ώρα να προτάξουμε ένα νέο σύστημα ασφάλειας και συνεργασίας, που θα μπορεί να βασίζεται στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και τις δομές ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβάλλοντας και την άμεση αίτηση για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκουν πλέον το σύνολο σχεδόν των Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις


Αξονας 4: Εξωτερική Πολιτική

Η εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να κινείται αποτελεσματικά σε τρία επίπεδα, με στόχο η Κύπρος να είναι ένας αξιόπιστος πυλώνας πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συνεργασίας στην περιφέρεια και τη Μεσόγειο, ένας ενεργός εταίρος σε όλα τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς και μια χώρα που, στηρίζοντας πάντοτε θέσεις αρχών και το διεθνές δίκαιο, είναι φιλική και κερδίζει το σεβασμό από τη διεθνή κοινότητα με έμφαση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.


Αξονας 5: Γεωστρατηγικές Συνεργασίες

Παραμένουμε προσηλωμένοι και επενδύουμε σημαντικά στην ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών που έχει κτίσει η χώρας μας στην περιοχή, οι οποίες αναβαθμίζουν το διεθνές αποτύπωμα της Κύπρου, ενισχύουν τον ρόλο της στο διεθνές σύστημα και την καθιστούν κέντρο ειρήνης, ασφάλειας και οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας. Ιδιαίτερα οι συμμαχίες που έχουμε συνομολογήσει, μαζί με την Ελλάδα, με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, αλλά και η Μεσογειακή Ομάδα Ευρωπαϊκών Κρατών (Med-7) όπου πρωταγωνιστούμε.


Αξονας 6: Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός – Το μέλλον της Ευρώπης

Η Κύπρος χρειάζεται να έχει ξεκάθαρο Ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, να συμπαραστέκεται όταν την χρειάζονται οι σύμμαχοί της, ειδικά στην Ευρώπη, και να τοποθετείται με εγκυρότητα σε όλα τα ζητήματα της Ένωσης. Έτσι έχει αξιοπιστία και στην διεκδίκηση των δικών της δικαίων, αλλά και καθίσταται η χώρα πιο ασφαλής. Συντασσόμαστε ενεργά στους πρωταγωνιστές για μια πιο ενωμένη, πιο δημοκρατική και πιο συνεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στο θέμα της Στρατηγικής Αυτονομίας που περιλαμβάνει την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.


Αξονας 7: Υδρογονάνθρακες

Η ενεργειακή κρίση έχει εντείνει την ανάγκη αξιοποίησης των υδρογονανθράκων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προκειμένου να συνδράμουν στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Αυτό το γεγονός μπορεί και πρέπει να έχει σημαντική επίδραση στην επαναφορά στο προσκήνιο της ανάγκης λύσης του Κυπριακού. Την ίδια ώρα, αναγνωρίζουμε το ότι η περίοδος αξιοποίησης του φυσικού αερίου δεν είναι απεριόριστη. Γι’ αυτό και σε συνεργασία με τις χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, θα πρέπει να κινηθούμε τάχιστα για την εξεύρεση και υλοποίηση το συντομότερο των βέλτιστων λύσεων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων. Από αυτή την προσπάθεια δεν εξαιρούμε κανένα, ούτε και την Τουρκία, με καίρια όμως προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Θεωρούμε ότι οι υδρογονάνθρακες μπορούν να έχουν προστιθέμενη αξία για όλους με τη λύση του Κυπριακού. Καθώς και ότι μπορούν να αποτελούν καταλύτη για το ξεκλείδωμα σήμερα του εθνικού μας προβλήματος.


Αξονας 8: Άμυνα και Αμυντικές Συνεργασίες

Η Κύπρος οφείλει να εντείνει την προσπάθεια ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των αμυντικών και αποτρεπτικών δυνατοτήτων της, κάτι που καθίσταται ακόμη πιο αναγκαίο λόγω της γεωπολιτικής κρίσης. Ένα εγχείρημα που ήδη έχει ξεκινήσει με την ημιεπαγγελματοποίηση της Εθνικής Φρουράς, η οποία επιτεύχθηκε ταυτόχρονα με τη μείωση της θητείας, και τη συνεχιζόμενη προμήθεια σύγχρονων και έξυπνων οπλικών συστημάτων και μέσων. Η χώρα μας θα πρέπει να επενδύει στην Άμυνα τουλάχιστον το 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Σε αυτή την προσπάθεια, εξαιρετικά κρίσιμη είναι η απόλυτη συνεργασία με την Ελλάδα στον αμυντικό τομέα, με κοινούς αλληλοϋποστηριζόμενους σχεδιασμούς, αλλά και οι πολλές και εξαιρετικά σημαντικές αμυντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Κύπρος με μεγάλο αριθμό χωρών. Στο πλαίσιο αυτό η Κύπρος μπορεί και πρέπει να πετύχει την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών.


Αξονας 9: Προσφυγική Πολιτική

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την άμβλυνση των επιπτώσεων της τουρκικής εισβολής, για όσο το Κυπριακό μένει άλυτο, ειδικά στον προσφυγικό κόσμο. Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας και νέα εργαλεία, όπως το τέλος του 0.4% στις πωλήσεις ακινήτων. Η προσφυγική μας πολιτική για την Επόμενη Μέρα στοχεύει σε τέσσερις κατευθύνσεις. Η πρώτη, αφορά την ενίσχυση των υφιστάμενων σχεδίων στήριξης προς τους πρόσφυγες και την ενδυνάμωση του Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών. Η δεύτερη, τη ριζική μεταρρύθμιση του τρόπου διαχείρισης των Τουρκοκυπριακών περιουσιών με νέα νομοθεσία που θα επιβάλλει τη διαφάνεια, τα αξιοκρατικά κριτήρια και τη μείωση των ελλειμάτων. Η τρίτη, αφορά νέες πολιτικές για τη στέγαση ειδικών κατηγοριών εκτοπισμένων, ιδιαίτερα όσων δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας αλλά και σε όσους μένουν σε συνοικισμούς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ή σε οικίες που είναι σε κακή κατάσταση.
Συγκεκριμένα, προτείνουμε την ανέγερση νέων κατοικιών, που θα παραχωρηθούν σε αυτούς τους πρόσφυγες, από επιχειρηματίες ανάπτυξης γης έναντι αντιπαροχής κρατικής γης ή με παραχώρηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης. Με αυτό τον τρόπο δε θα προκύψει οικονομική επιβάρυνση για το κράτος αλλά αντιθέτως, με γοργούς ρυθμούς, θα προσφέρουμε αξιοπρεπείς κατοικίες, με τίτλους ιδιοκτησίας σε όλους τους εκτοπισμένους που τις δικαιούνται. Τέλος, επιμένουμε στην ανάγκη προσεκτικής και σταδιακής εισαγωγής του προγράμματος που λαμβάνει υπόψη την «απώλεια χρήσης» περιουσίας που βρίσκεται στα κατεχόμενα, έστω και αν στην αρχή τα έσοδα από το πρόγραμμα θα έχουν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα.


Αξονας 10: Εγκλωβισμένοι και Αγνοούμενοι

Στηρίζουμε ενεργά το σύνολο των εγκλωβισμένων μας, τη διαβίωση, την παραγωγή προϊόντων, τις ανάγκες νοσηλείας και παιδείας που έχουν, με πράξεις και έργα που καθιστούν τη διαβίωσή τους καλύτερη και αντιμετωπίζουν στο βαθμό του δυνατού τις συχνές δυσχέρειες που επιβάλλει το κατοχικό καθεστώς. Αδιάκοπη είναι ακόμη η συνδρομή μας στις προσπάθειες της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων για τη διακρίβωση της τύχης του κάθε αγνοουμένου της τουρκικής εισβολής, αλλά και της περιόδου 1963-1974, αλλά και η στήριξη των οικογενειών των αγνοουμένων μας.


Αξονας 11: Θρησκευτικές Ομάδες

Επιδίωξή μας, να συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη να βρισκόμαστε στο πλευρό των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων, συνδράμοντας στην επίλυση των προβλημάτων τους. Με πλήρη σεβασμό στα έθιμα και τις παραδόσεις των θρησκευτικών μας ομάδων στοχεύουμε να ενισχύουμε διαρκώς δράσεις για την ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής κληρονομίας τους, μέσα και από έργα αναβάθμισης των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών τους υποδομών, καθώς και τη στήριξη των κοινοτικών δραστηριοτήτων τους. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να αποκατασταθούν τα δικαιώματα των θρησκευτικών ομάδων όπως προβλέπονταν στο σύνταγμα του 1960. Με το δικαίωμα δηλαδή οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων τους στη βουλή να ψηφίζουν σε θέματα παιδείας και πολιτισμού.


Αξονας 12: Ομογένεια

Υπάρχει μια μεγαλύτερη Κύπρος εκτός Κύπρου και αυτοί είναι οι απόδημοι μας. Θεωρούμε το ρόλο και τη δραστηριοποίηση τους στην ευημερία των παροικιών μας, στην προώθηση των δικαίων της πατρίδας μας, αλλά και στην προβολή της Κύπρου ως τουριστικού και επενδυτικού προορισμού, πλούτο ανυπολόγιστης αξίας για τη χώρα μας. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις πολιτικές που κρατούν τη σχέση της Κύπρου με τους αποδήμους της ακόμη πιο στενή, που διευκολύνουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, που βοηθούν τον επαναπατρισμό και που αναδεικνύουν και αξιοποιούν προς όφελος της χώρας την προσφορά επιφανών Κυπρίων του εξωτερικού. Σύμμαχος μας σε αυτή την προσπάθεια τα εργαλεία που πλέον μας παρέχει η τεχνολογία. Η ομογένεια δεν πρέπει και δε μπορεί να μένει εκτός του Κυπριακού γίγνεσθαι. Η ομογένεια θα πρέπει να αποκτήσει το δικαίωμα εκλογής εκπροσώπων στην Κυπριακή Βουλή, στο πρότυπο άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.


Αξονας 13: Μεταναστευτικό

Το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν είναι πλέον το ίδιο με εκείνο που ξεκίνησε το 2011 και την κρίση στη Συρία. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστευτικών ροών προέρχεται από άλλες χώρες, ιδιαίτερα αφρικανικές, έχει οικονομικό χαρακτήρα και γίνεται, σχεδόν αποκλειστικά, μέσω της πράσινης γραμμής. Η Κύπρος οφείλει να παράσχει ασφαλές καταφύγιο σε κάθε πραγματικό πρόσφυγα και να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Από την άλλη, η χώρα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της φιλοξενίας άτυπων οικονομικών μεταναστών, με δυσβάστακτες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δε χωρούν φανατισμοί σε ένα υπαρκτό ζήτημα. Απαιτείται πλέον εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για να προβλέπει ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Σε τοπικό επίπεδο χρειάζεται η λήψη δραστικών και αποτελεσματικών μέτρων περιορισμού των ροών και αύξησης των επιστροφών, με πρόνοιες όμως που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στους πραγματικούς πρόσφυγες. Κυρίως, απαιτείται η συνδρομή και η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, με έμφαση στην επίτευξη συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες και ιδιαίτερα στη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, οι οποίες – σε ότι αφορά την Κύπρο – παραβιάζονται κατάφορα. Σε αυτό το πλαίσιο όποιος μετανάστης αιτείται πολιτικό άσυλο και απορρίπτεται η αίτησή του, θα πρέπει, με νόμιμο τρόπο, να αναχωρεί αμέσως από τη χώρα. Όπως επίσης θα πρέπει να απαγορεύεται το δικαίωμα στην εργασία για όσο η αίτηση εκκρεμεί.