Κεντρικό Εκλογικό Επιτελείο

Λεωφόρος Λεμεσού 19Α Λευκωσία

Πυλώνας 6

Πυλώνας 6: H Κύπρος της Αλληλεγγύης

Άξονας 65: Στήριξη κάθε Οικογένειας και κάθε Παιδιού
Άξονας 66: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στους χώρους εργασίας
Άξονας 67: Γονική Άδεια – Ευέλικτη Εργασία
Άξονας 68: Προσιτή Στέγη – Προσιτό Ενοίκιο
Άξονας 69: Δίκτυο Στήριξης της Οικογένειας
Άξονας 70: Οικογενειακό Δίκαιο
Άξονας 71: Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς
Άξονας 72: Ψηφιοποίηση, Απλοποίηση, Ενοποίηση όλων των Επιδομάτων
Άξονας 73: Εξέλιξη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Άξονας 74: Προτεραιότητα η επανένταξη στην κοινωνία και την αγορά εργασίας
Άξονας 75: Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος
Άξονας 76: Δραστήρια Γήρανση
Άξονας 77: Δομές και διαβίωση για Άτομα με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις
Άξονας 78: Γενικό Σύστημα Υγείας
Άξονας 79: Ιατρικά Πρωτόκολλα και Πλήρης Ψηφιοποίηση της Υγείας
Άξονας 80: Ποιοτικά κριτήρια στο ΓΕΣΥ και κίνητρα για κατάρτιση και αναβάθμιση
Άξονας 81: Πρόληψη, Υποδομές και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Άξονας 82: Περιφερειακό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Άξονας 83: Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Ευεξία


Άξονας 65: Στήριξη κάθε Οικογένειας και κάθε Παιδιού

Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τη σύγχρονη οικογένεια. Τους γονείς που είναι σε δίλημμα για το αν αντέχουν οικονομικά να έχουν δεύτερο και τρίτο παιδί. Με εφάπαξ ποσό που θα καταβάλλεται την ημέρα της έκδοσης του πιστοποιητικού γεννήσεως, αλλά και συνεχή οικονομική στήριξη με επιδότηση των διδάκτρων και της σίτισης σε βρεφονηπιοκομικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία μέχρι να πάει το παιδί στην προδημοτική εκπαίδευση. Με το συνολικό ποσό να αυξάνεται για κάθε επιπλέον παιδί, για να βοηθήσουμε τις οικογένειες να αποκτήσουν δεύτερο, τρίτο ή και περισσότερα παιδιά. Μια πολιτική που θα καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού και θα συνδράμει παράλληλα στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.


Άξονας 66: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στους χώρους εργασίας

Στην Επόμενη Μέρα της Κύπρου χρειάζονται βρεφονηπιακοί σταθμοί με διευρυμένο ωράριο εντός ή πολύ κοντά στους χώρους εργασίας. Κάτι το οποίο θα ενθαρρύνουμε θεσπίζοντας κίνητρα, αλλά και υποχρεωτικότητα όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων. Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε την επιδότηση της δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών και πολυδύναμων κέντρων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλουμε να μπορεί η εργαζόμενη μητέρα και ο εργαζόμενος πατέρας να εργάζονται απρόσκοπτα, να διευκολύνονται, και να αποδίδουν, χωρίς τη φυσιολογική γονική έγνοια ενός βρέφους ή νηπίου που βρίσκεται πολύ μακριά από αυτούς.


Άξονας 67: Γονική Άδεια – Ευέλικτη Εργασία

Έχουμε πετύχει την επέκταση της άδειας μητρότητας και την εισαγωγή της άδειας πατρότητας, για να βοηθήσουμε τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή αλλά και τη διευκόλυνση της εμπλοκής του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού. Στην Επόμενη Μέρα της Κύπρου αυτές τις πολιτικές θέλουμε να τις ενισχύσουμε και επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι σταδιακά οι διευκολύνσεις θα συγκλίνουν και για τους δύο γονείς, καθώς και ότι θα εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον κλασσικό γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσης. Επιπλέον στοχεύουμε στην επέκταση της κατοχύρωσης ευέλικτων μορφών εργασίας, όπως αυτή ενισχύθηκε λόγω της πανδημίας, για να καλύπτει την εργασία από το σπίτι και τα ευέλικτα ωράρια, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας.


Άξονας 68: Προσιτή Στέγη – Προσιτό Ενοίκιο

Στην Επόμενη Μέρα της Κύπρου τεράστια έμφαση δίνουμε στην προσιτή κατοικία και το προσιτό ενοίκιο. Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει προχωρήσει σε μια γενναία ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής σε εκτοπισθέντες ή μη, πολλαπλασιάζοντας την κρατική συνεισφορά και διευρύνοντας κατά πολύ το φάσμα των δικαιούχων για να καλύπτουν όχι μόνο τα χαμηλά αλλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα.
  Έχουν εισαχθεί πολύ επιτυχημένα σχέδια όπως το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών και το Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου, τα οποία επιθυμούμε να ενδυναμώσουμε, συνδράμοντας παράλληλα στην καταπολέμηση της αστυφιλίας και την αναζωογόνηση της υπαίθρου. Σχέδια τα οποία, με μειωμένη βέβαια χορηγία, θα πρέπει να επεκταθούν και στις αστικές περιοχές. Έχει ήδη προβλεφθεί η παραχώρηση του 15% των κρατικών εσόδων από τη χρήση του καζίνο να παραχωρείται απευθείας σε στεγαστικά προγράμματα. Στόχος μας να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση της παραχώρησης επιπλέον ορόφων ή συντελεστή για αναπτύξεις, για να συνδράμει στην πολιτική προσιτής κατοικίας και ενοικίου.
Η προσιτή κατοικία, ειδικά στα νέα ζευγάρια, αποτελεί κυρίαρχη μας προτεραιότητα και σκοπός μας είναι να ενισχυθούν και να διευρυνθούν όλα τα σχετικά προγράμματα και επιδοτήσεις που διευκολύνουν τη δυνατότητα της στέγασης. Επιμένουμε στην ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης της πολιτικής για τη στέγαση, με την ενοποίηση όλων των σχετικών κρατικών δομών και υπηρεσιών κάτω από ένα φορέα, που θα αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης. Η παραγωγή κοινωνικής στέγης και στέγης με προσιτό ενοίκιο θα επιταχυνθεί και θα γίνει πιο αποτελεσματική με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία σύγχρονων μεικτών περιοχών κοινωνικής και κανονικής στέγης που θα ανταποκρίνονται σε όλες τις σημερινές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές απαιτήσεις. Έτσι, με την παραχώρηση κρατικής γης ή και επιπρόσθετου συντελεστή δόμησης θα μπορούμε να προσφέρουμε με ταχύτητα και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά ιδιόκτητη στέγη σε εκτοπισμένους που δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας, κοινωνικά ασθενέστερους και δικαιούχα νεαρά ζευγάρια. Επιπλέον αποτέλεσμα μιας τέτοιας πολιτικής θα είναι, μέσα από την αύξηση της προσφοράς, η συγκράτηση των τιμών ακινήτων και των ενοικίων.


Άξονας 69: Δίκτυο Στήριξης της Οικογένειας

Πέραν της πιο ανεπτυγμένης οικογενειακής πολιτικής αλλά και του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής, η Επόμενη Μέρα της Κύπρου απαιτεί ένα αξιόπιστο Δίκτυο Στήριξης της Οικογένειας με τη συνεργασία όλων των ειδικών, που να αποσκοπεί στην πολύπλευρη παροχή επιστημονικής, ψυχολογικής, κοινωνικής αλλά και οικονομικής συνδρομής όπου απαιτείται, σε οικογένειες των οποίων η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων θα αποτρέψει την διολίσθηση σε καταστάσεις δυσάρεστες και θα πετύχει να κρατηθούν πιο ενωμένες και πιο συνεκτικές.


Άξονας 70: Οικογενειακό Δίκαιο

Η ευρεία μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου θέτει το παιδί στο επίκεντρο, εισάγει το θεσμό του διαμεσολαβητή και το συναινετικό διαζύγιο, αποτρέπει τη γονική αποξένωση και προβλέπει τη συνεπιμέλεια. Μετατρέπει το Οικογενειακό Δικαστήριο από τριμελές σε μονομελές για να πετύχει μεγάλη επιτάχυνση στη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων μιας οικογένειας. Η εφαρμογή του νέου οικογενειακού δικαίου θα καταπολεμήσει τη διαιώνιση αντιπαραθέσεων μεταξύ ζευγαριών και θα πετύχει την καλύτερη προστασία και φροντίδα των παιδιών, δημιουργώντας μια πολύ πιο υγιή πραγματικότητα στην αντιμετώπιση του χωρισμού ενός ζευγαριού.


Άξονας 71: Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς

Στο πλαίσιο της ανάγκης να είναι το κράτος όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη σε ένα καθεστώς σεβασμού και εμπιστοσύνης και για να μπορεί να γίνεται έγκαιρα, έγκυρα και αποτελεσματικά η επισήμανση κοινωνικών ζητημάτων που χρίζουν παρέμβασης, επείγει η εφαρμογή του θεσμού του κοινωνικού λειτουργού της γειτονιάς. Ο ίδιος λειτουργός θα δραστηριοποιείται επί σταθερής βάσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντικές οργανώσεις και θεσμούς, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα θα ενεργεί ως το πρώτο σημείο επαφής και ανάληψης παρέμβασης


Άξονας 72: Ψηφιοποίηση, Απλοποίηση, Ενοποίηση όλων των Επιδομάτων

Κανένα επίδομα, κανένα βοήθημα που παρέχει το κράτος δεν πρέπει να καθυστερεί πάνω από ένα μήνα από την ημερομηνία της αίτησης. Έτσι είναι που θα αντιμετωπίσουμε οριστικά τη μεγαλύτερη στρέβλωση να έχουμε μια αποτελεσματική κοινωνική πολιτική η οποία όμως να καθυστερεί πολλούς μήνες ένεκα της αδιανόητης γραφειοκρατίας. Στην Επόμενη Μέρα της Κύπρου, όλα τα επιδόματα θα απλοποιηθούν και θα ενοποιηθούν, θα είναι ξεκάθαρα στον πολίτη και θα διεκπεραιώνονται από ένα και μόνο ηλεκτρονικό σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος. Ο συνδυασμός της αποτελεσματικής αλλά και έγκαιρης παροχής της κοινωνικής πρόνοιας εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου του πληθυσμού και ιδιαίτερα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη.


Άξονας 73: Εξέλιξη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αποτελεί σε όλη την Ευρώπη πρότυπο εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής. Στόχος μας η περαιτέρω εξέλιξή του θεσμού του ΕΕΕ για να παρέχει αποτελεσματικά, σε όσους έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, την κατάρτιση, τις ευκαιρίες απασχόλησης και προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και να μην επιτρέπει κατάχρηση του συστήματος και αργομισθία. Από την άλλη, για τα άτομα τα οποία λόγω ηλικίας ή αδυναμίας δεν έχουν πρόσβαση στην εργασία, το κράτος οφείλει να αναβαθμίζει διαρκώς τα οικονομικά και άλλα μέσα και τις υπηρεσίες που τους παρέχει, για να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά τους.


Άξονας 74: Προτεραιότητα η επανένταξη στην κοινωνία και την αγορά εργασίας

Υπάρχουν συμπολίτες μας που είτε δεν είναι νέοι και είναι μακροχρόνια άνεργοι, πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή μια σειρά λόγων τους έχουν κρατήσει εκτός της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Εκεί το κράτος μπορεί και πρέπει, με διευρυμένες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και κοινωνικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, να τους εφοδιάσει κατάλληλα για να επανενταχθούν είτε πλήρως είτε μερικώς. Κανένας συμπολίτης μας δε θέλει να εξαρτάται από το κράτος. Αυτό που χρειάζεται είναι την στήριξη και τη συνδρομή για να προχωρήσει μπροστά.


Άξονας 75: Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος

Η προεργασία για τη μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος έχει ήδη γίνει. Στόχος μας είναι να ενοποιήσουμε τις συντάξεις και να εκμηδενίσουμε τον κίνδυνο φτώχειας των συνταξιούχων. Θα πετύχουμε έτσι την αλληλεγγύη και δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και θα διασφαλίσουμε τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου μετά την αφυπηρέτηση μέσα από ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισοδήματος. Έχουμε εισαγάγει την ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη προκειμένου το εισόδημα κανενός συνταξιούχου να μην είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, πολιτική που έχουμε στόχο να συνεχίσουμε. Ήρθε επίσης η ώρα να κατηγοριοποιηθούν χωριστά τα βαριά επαγγέλματα και, κατόπιν σοβαρής αναλογιστικής μελέτης, να αναθεωρηθεί η αποκοπή του 12% σε όσους αφυπηρετούν στα 63, με τρόπο που η επιβάρυνση να μειώνεται κλιμακωτά από τη μια και από την άλλη να διασυνδεθεί με τα χρόνια εισφορών και το είδος εργασίας.


Άξονας 76: Δραστήρια Γήρανση

Στο πλαίσιο ακριβώς της συνεργασίας μας με τον Τρίτο Τομέα αλλά και της μεγάλης σημασίας που δίνουμε προκειμένου να έρχονται σε επαφή ο ενθουσιασμός και το πάθος των νέων μας με την εμπειρία και της γνώσεις των ηλικιωμένων μας, θέλουμε ακριβώς να ενισχύσουμε σημαντικά τις πρωτοβουλίες που φέρνουν μαζί τις διάφορες γενιές. Θέλουμε τους πρεσβύτερους μας να είναι κοινωνικά δραστήριοι όταν το επιθυμούν. Τόσο με δραστηριότητες μεταξύ τους όσο και με την καθιέρωση πρωτοβουλιών που έχουν να κάνουν με το σύνολο της κοινωνίας


Άξονας 77: Δομές και διαβίωση για Άτομα με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις

Ήδη έχουμε τις πρώτες 11 δομές όπου τα άτομα με αναπηρίες, αυτισμό, ψυχικές και άλλες ειδικές ανάγκες μπορούν να ζουν σε συνθήκες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο για να καλύψουμε, σε συνεργασία πάντα με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, το σύνολο των αναγκών που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Μέσα και από τη θεσμοθέτηση νέων επαγγελμάτων για την υποστήριξη τους όπως του Προσωπικού Βοηθού και του Συμβούλου. Πολιτική μας είναι να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την αποφυγής της ιδρυματοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων αυτών και η παροχή κάθε δυνατής στήριξης για να για να εργάζονται όταν μπορούν, αλλά και για να μην ανησυχούν οι γονείς τους για τη μελλοντική τους τύχη. Σε αυτό το πλαίσιο θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης, επικοινωνίας, ψυχολογικής στήριξης, συνοδείας, αθλητισμού, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης.


Άξονας 78: Γενικό Σύστημα Υγείας

Το Γενικό Σύστημα Υγείας αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση της σύγχρονης Κύπρου. Μια κατάκτηση που πρέπει να διαφυλάξουμε και να εξελίξουμε με τρόπο που, χωρίς να αλλάζουμε τη φιλοσοφία ή την αρχιτεκτονική του, να διασφαλίσουμε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα έχουν στο επίκεντρο τον ασθενή, θα παρέχονται έγκαιρα και θα είναι υψηλού επιπέδου. Το ίδιο το σύστημα, που έδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα στην πανδημία, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι υγιές και οικονομικά βιώσιμο, σωστά εποπτευόμενο και δεν θα τυγχάνει εκμετάλλευσης. Σκοπός του ΓΕΣΥ είναι και πρέπει να παραμείνει η ισότιμη, καθολική πρόσβαση από όλο τον κόσμο, σε ποιοτική περίθαλψη και φροντίδα από τον ιατρό ή το νοσηλευτήριο της επιλογής του. Ραχοκοκαλιά του συστήματος είναι τα δημόσια νοσοκομεία που, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους, θα πρέπει να ολοκληρώσουν πλήρως την οικονομική και διοικητική αυτονόμηση.


Άξονας 79: Ιατρικά Πρωτόκολλα και Πλήρης Ψηφιοποίηση της Υγείας

Δεν υπάρχει καλύτερος έλεγχος από αυτόν που προσφέρει η διαφάνεια και η τεχνολογία. Τα πρότυπα και πρωτόκολλα για τις ιατρικές πράξεις, με την ταυτόχρονη δημιουργία Μονάδας για την επίβλεψη και διατήρησή τους είναι ο τρόπος για να βελτιωθεί το ΓΕΣΥ. Σε συνδυασμό με την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος e-health, του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και των ePrescription και eDispencing, θα δημιουργήσουμε συνθήκες χρηστής διοίκησης, ελέγχου αλλά και καλύτερης αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας.


Άξονας 80: Ποιοτικά κριτήρια στο ΓΕΣΥ και κίνητρα για κατάρτιση και αναβάθμιση

Το σύστημα αμοιβών που είναι διασυνδεδεμένο αποκλειστικά με τον όγκο των εγγεγραμμένων ασθενών έχει αποδειχθεί ανεπαρκές. Γι’ αυτό και στις ιατρικές πράξεις και την αμοιβή τους θα πρέπει να εισαχθούν παράλληλα με τον όγκο και κριτήρια ποιότητας και παραγωγικότητας. Όπως και σχεδιάζουμε να δώσουμε ισχυρά κίνητρα για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη συνεχή κατάρτιση επαγγελματιών υγείας, για να βεβαιωθούμε ότι οι υπηρεσίες υγείας είναι ποιοτικές, ότι η ποιότητα βελτιώνεται και ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι πιο σύγχρονες.


Άξονας 81: Πρόληψη, Υποδομές και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Στην Επόμενη Μέρα της Κύπρου στοχεύουμε να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τις υποδομές της δημόσιας υγείας με νέο ιατρικό εξοπλισμό, την αναγκαία εκτεταμένη αναβάθμιση του Μακάρειου Νοσοκομείου και των Νοσοκομείων Λεμεσού και Πάφου, την αναβάθμιση όλων των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και την ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας. Άμεσος στόχος μας είναι να βάλουμε τέλος στη στρέβλωση του να είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει πανεπιστημιακές Ιατρικές Σχολές σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δε διαθέτει πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Είμαστε αποφασισμένοι να ξεπεράσουμε όλα όσα εμποδίζουν σήμερα τη δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Κύπρο.


Άξονας 82: Περιφερειακό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Οι πολύ σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας σε συνδυασμό με την έρευνα και καινοτομία που η χώρα μας αναπτύσσει στον ίδιο τομέα, ενισχύουν την προσπάθειά μας για να καταστεί η Κύπρος ένα πολύ σημαντικό περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας. Πέραν των υφιστάμενων υποδομών, τεράστια συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει η ολοκλήρωση των δύο εμβληματικών έργων του κορυφαίου νοσοκομειακού οργανισμού του Ισραήλ Hadassah, του Ιατρικού Κέντρου στη Λεμεσό και του μεγάλου Νοσοκομειακού Πάρκου στη Λευκωσία. Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον Ιατρικό Τουρισμό με έμφαση στους τομείς της αποκατάστασης, της παρηγορητικής και ανακουφιστικής φροντίδας, της αιμοκάθαρσης, αλλά και του φωτοθεραπευτικού τουρισμού.


Άξονας 83: Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Ευεξία

Στην Επόμενη Μέρα της Κύπρου, μεγάλη έμφαση θα δοθεί στο θέμα της ψυχικής υγείας, με τρόπο που δε θα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων συγκεκριμένων ατόμων, αλλά, θα λειτουργεί προληπτικά και ολιστικά με προγράμματα και στρατηγικές που θα απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας. Το κυρίαρχο αυτό ζήτημα επισημαίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αναδείχθηκε έντονα στην περίοδο της πανδημίας και της προηγούμενης οικονομικής κρίσης, όπου επιβαρύνθηκε σημαντικά η ψυχο- συναισθηματική κατάσταση της κοινωνίας. Η ψυχική υγεία και κοινωνική ευεξία έχουν να κάνουν με την ανθεκτικότητα των κοινωνιών, την παραγωγικότητα στην εργασία, την εκπαίδευση και την ευημερία του συνόλου της κοινωνίας, εργαζομένων, παιδιών και εφήβων, αλλά και των ηλικιωμένων μας. Οι παρεμβάσεις μας πρέπει να είναι σημαντικές και εμφανείς στις τοπικές κοινωνίες, τα σχολεία και τους χώρους εργασίας. Ο παράγοντας της ψυχικής υγείας θα πρέπει να προσμετράται στο σύνολο των πολιτικών μας και για το σκοπό αυτό θα ενισχύσουμε τις δομές και τις υπηρεσίες μας, δημιουργώντας και νέες όπου απαιτείται, για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αποστολής τους.