Κεντρικό Εκλογικό Επιτελείο

Λεωφόρος Λεμεσού 19Α Λευκωσία


Άξονας 84: Αυτονομία στους Νέους μας

Αναγνωρίζουμε ότι οι αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων χρόνων στέρησαν από τη νέα γενιά πολλά και πολύ σημαντικά. Την υποχρέωση της πολιτείας να συνδράμει με όλους τους τρόπους για να είναι η νέα γενιά μια γενιά αυτόνομη. Οικονομικά αυτόνομη, στεγαστικά αυτόνομη, οικογενειακά αυτόνομη. Αυτό είναι που στοχεύει να εξασφαλίσει το σύνολο των πολιτικών μας. Τις ευκαιρίες να αξιοποιήσουν οι νέοι μας τα ταλέντα τους και να κάνουν πράξη τις ιδέες τους προς όφελος των ιδίων, αλλά και της προόδου της χωράς και της κοινωνίας. Σε μια χώρα αντάξια της εποχής αλλά και των προσδοκιών τους.


Άξονας 85: Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Η πιο σημαντική επένδυση που πρέπει να γίνει στην Κύπρο, δε μπορεί να είναι άλλη από αυτή στο ανθρώπινό μας κεφάλαιο. Θα σπάσουμε τα στεγανά και θα φέρουμε μαζί το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τα ερευνητικά κέντρα, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και να προχωρήσουμε από κοινού στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης σύγχρονης, ενιαίας, ολιστικής και ανθρώπινης, με έμφαση στην αριστεία, τη γνώση και τις δεξιότητες, διασυνδεδεμένη με τη σύγχρονη αγορά εργασίας.
Θα επενδύσουμε στη νέα μας γενιά, με τρόπο που θα μπορεί να αντιμετωπίσει της ανάγκες τις επόμενης και όχι της προηγούμενης ημέρας και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στον ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο της τεχνολογίας και της πράσινης μετάβασης. Πολύγλωσση, με δεξιότητες, με κρίση και εργαλεία ζωής, έτοιμη να δημιουργήσει και να διαπρέψει στη νέα εποχή. Με νέες κατευθύνσεις και προσανατολισμό που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το τεράστιο πρόβλημα της μεγάλης αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων που αναζητεί η αγορά εργασίας από αυτές που παρέχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα.


Άξονας 86: Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

Έχουν γίνει ουσιαστικές τομές τα τελευταία χρόνια που βελτίωσαν το επίπεδο παιδείας του τόπου. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρειάζεται μια εκτεταμένη αναδόμηση και μεταρρύθμιση προκειμένου να αξιοποιεί σωστά τις μεγάλες δυνατότητες των εκπαιδευτικών μας και να τροφοδοτεί με τις κατάλληλες δεξιότητες τους μαθητές μας. Ξεκινώντας από την αναθεώρηση και τον εκμοντερνισμό των αναλυτικών προγραμμάτων για να πετύχουμε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη στροφή από τη διδασκαλία στη μάθηση και από την ύλη στο περιεχόμενο.
Προγραμματίζουμε την παροχή όλου του κατάλληλου εξοπλισμού και την πλήρη ψηφιοποίηση των σχολικών μονάδων και της ύλης, αλλά και την εκτεταμένη ενσωμάτωση στην εκπαίδευση των κομβικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Όλα τα σχολεία μας, τα οποία είναι ήδη συνδεδεμένα σε δίκτυα οπτικών ινών, θα πρέπει να διαθέτουν καλύτερες δυνατότητες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και να φροντίζουν ώστε κανένα παιδί να μη μένει πίσω.
  Στόχος μας είναι η εισαγωγή ενός πιο λειτουργικού, και αποτελεσματικού σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται οι μαθητές μας.
Προχωρούμε στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από την ηλικία των 4 ετών που στα δημόσια εκπαιδευτήρια θα παρέχεται δωρεάν. Επιδιώκουμε την αναθεώρηση της νομοθεσίας για ολιστική μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης και την υιοθέτηση των αρχών της Ενιαίας Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης σε διαβούλευση με όλους τους επηρεαζόμενους. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στην καλύτερη υποδοχή παιδιών με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία, μέσω της σωστής προπαρασκευαστικής και διαπολιτισμικής αγωγής και της ταχύρρυθμης περιόδου διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.


Άξονας 87: Όλα τα Σχολεία Ολοήμερα, Σύγχρονα, Αυτόνομα και Πράσινα

Στην Επόμενη Μέρα, βασική προτεραιότητά μας είναι η μετεξέλιξη του θεσμού του ολοήμερου σχολείου και η επέκτασή του για να καλύψει το σύνολο της προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης προκειμένου κάθε μαθητής να μπορεί στο σχολικό περιβάλλον να καλλιεργεί περαιτέρω τις πολιτισμικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και συμμετοχικές δυνατότητες που είναι σχετικές με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και ταλέντα, αλλά και να απελευθερώσουμε τους γονείς από την φροντίδα των παιδιών σε ώρες εργασίας. Υλοποιούμε ήδη ένα πρόγραμμα κτιριακής αναβάθμισης όλων των σχολείων, τα οποία στο σύνολό τους θα μετατραπούν σε πράσινα κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα και πλήρως κλιματιζόμενα. Στόχος μας παραμένει η παροχή παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας στις σχολικές μονάδες για να πετύχουμε την αποτελεσματικότερη και πιο άμεση διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών τους, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη διασφάλιση της χρήστης διοίκησης.


Άξονας 88: Τεχνική Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση

Κρίσιμη για την χώρα μας είναι η περαιτέρω προώθηση της τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με τρόπο που να αυξάνει την ελκυστικότητα του θεσμού και να διασυνδέεται με τις πραγματικές σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας με νέα προγράμματα αλλά και μέσω της ανάπτυξης της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε την πολιτική δημιουργίας νεών και αναβάθμισης των υφιστάμενων Σχολείων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και καθολικής εφαρμογής του Σχέδιου Επαγγελματικής Μάθησης. Στοχεύουμε στη δημιουργία Πράσινης Τεχνικής Σχολής και σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης στα πράσινα επαγγέλματα και τις ψηφιακές δεξιότητες.


Άξονας 89: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος καθιερώνεται ως ένα περιφερειακό διεθνές κέντρο πανεπιστημιακών σπουδών και έρευνας με κατακόρυφη αύξηση των φοιτητών, ντόπιων και ξένων και πολλαπλά οφέλη που αντανακλούν στη νεολαία και την οικονομία της χώρας. Ήδη, τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μας καταγράφουν αξιοσημείωτες επιδόσεις στους διεθνείς δείκτες και η Κύπρος προσελκύει σημαντικές ξένες επενδύσεις στα υφιστάμενα και σε νέα πανεπιστήμια/παραρτήματα μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Μια προσπάθεια που θα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο συνδράμοντας στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, των προγραμμάτων σπουδών και των ερευνητικών δυνατοτήτων τους, τη διασύνδεσή τους με την αγορά και την ενίσχυση των δυνατοτήτων υβριδικής εκπαίδευσης που διαθέτουν. Στοχεύουμε ακόμη στη συνεχή διεύρυνση των διακρατικών συμφωνιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών και τη βελτίωση του θεσμού της φοιτητικής βίζας.
Σε ότι αφορά ιδιαίτερα τα δημόσια πανεπιστήμια παραμένουμε προσηλωμένοι στην απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων αναβάθμισης και επέκτασής τους, καθώς και στις περαιτέρω δυνατότητες να συμμετάσχουν στη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με ξενόγλωσσα μαθήματα. Στην Επόμενη Μέρα, στόχοι μας είναι και η δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα προβολής και προώθησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αλλά και κίνητρα για την προσέλκυση εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκών στην Κύπρο.


Άξονας 90: Απασχόληση

Η Κύπρος έχει πετύχει όχι μόνο να μειώσει την ανεργία από το 16% που ήταν το 2013 στο 5% που είναι σήμερα, αλλά και να δημιουργήσει 80,000 περίπου νέες θέσεις εργασίας. Στηρίξαμε αποτελεσματικά την απασχόληση κατά την κρίση της πανδημίας και το ίδιο επιδιώκουμε να πράξουμε και στη νέα κρίση του πληθωρισμού. Επικέντρωσή μας στην Επόμενη Μέρα είναι η επένδυση στις δεξιότητες, την κατάρτιση και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας, για να μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις, ιδιαίτερα αυτές της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, να εξασφαλίζει προοπτικές καλύτερης απασχόλησης και να επιτυγχάνει βελτίωση του εισοδήματος του. Επικεντρωνόμαστε ακόμη στην εξασφάλιση συνθηκών που θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα όσων νέων είναι εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και των μακροχρόνια ανέργων. Στη νέα κρίση του πληθωρισμού στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διαφυλάσσουμε την απασχόληση, αλλά και να δώσουμε στους ανθρώπους μας τα εφόδια να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον, μέσα και από τις νέες θέσεις εργασίας που διαρκώς δημιουργούν οι αναπτυξιακές πολιτικές μας.


Άξονας 91: Εργασιακά Δικαιώματα

Μέσα από τη δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και με την ανάπτυξη του ψηφιακού συστήματος «Εργάνη», πετύχαμε την κατακόρυφη μείωση της αδήλωτης εργασίας, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας. Στόχος μας στην Επόμενη Μέρα είναι να εξελίξουμε το σύστημα «Εργάνη» με τη ψηφιακή κάρτα εργαζομένου που θα διασφαλίζει τα δικαιώματά του με την καταγραφή των μορφών απασχόλησης, των ωραρίων εργασίας, αδειών κοκ. Παράλληλα, η εισαγωγή του εθνικού κατώτατου μισθού δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον στην απασχόληση. Συνεχίζουμε με στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των αμοιβών αναλόγως των προσόντων, της ποιότητας και παραγωγικότητας της εργασίας.


Άξονας 92: Αναγνώριση Τυπικών, Επαγγελματικών και Άτυπων Προσόντων

Στην Επόμενη Μέρα της απασχόλησης δημιουργούμε το σύστημα των ατομικών λογαριασμών μάθησης, για να πιστώνεται σε απασχολούμενους και ανέργους η παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Παράλληλα είμαστε προσηλωμένοι στη συνεχή επέκταση του θεσμού της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων