Κεντρικό Εκλογικό Επιτελείο

Λεωφόρος Λεμεσού 19Α Λευκωσία


Άξονας 51: Η Νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τη σημαντικότερη βελτίωση στην καθημερινότητα του πολίτη θα φέρει η πιστή εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον Ιούνιο του 2024. Με τη γενική αναδιοργάνωση του θεσμού, τη συμπλεγματοποίηση και τον εξορθολογισμό, επιτυγχάνουμε την ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης και την παροχή καλύτερων και περισσότερων υπηρεσιών. Για την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση στη νέα πραγματικότητα δημιουργήσαμε τα Συμβούλια Διαχείρισης Υποθέσεων τα οποία και ενισχύουμε με ειδικούς συμβούλους από το εξωτερικό. Μετά την εφαρμογή του θεσμού, στόχος μας είναι να εξετάσουμε την επέκταση του για να συμπεριλάβει και τις κοινότητες.


Άξονας 52: Αστικό Περιβάλλον - Πράσινες Πόλεις

Προωθήσαμε την υλοποίηση εκατοντάδων έργων σε κάθε γωνιά της Κύπρου, για να δημιουργήσουμε νέους χώρους πράσινου, σύγχρονα πάρκα και πλατείες, να αναβαθμίσουμε και να αναπαλαιώσουμε τα Κέντρα Δήμων και Κοινοτήτων. Στόχος μας, η περαιτέρω συνέχιση και ενδυνάμωση αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής. Προχωρούμε με μεγαλύτερη ένταση την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και θα προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες όπως τους υποχρεωτικούς χώρους στάθμευσης ποδηλάτων σε κάθε νέο κτίριο. Στην Επόμενη Μέρα της Κύπρου θα θεσμοθετηθεί το πιστοποιητικό καταλληλόλητας και η υποχρεωτική συντήρηση κτηρίων, ενώ μέσα από τη νομοθεσία για τα κοινόχρηστα που έχουμε ετοιμάσει, θα συγκεκριμενοποιηθούν οι υποχρεώσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών, επιλύοντας σωρεία προβλημάτων στη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των κοινόκτητων οικοδομών.


Άξονας 53: Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών

Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους και των άλλων Ορεινών Περιοχών. Με την Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη του Τροόδους, τη δημιουργία του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και μεγάλη σειρά μέτρων και πολιτικών έχουμε πετύχει να αντιστρέψουμε την προηγούμενη αρνητική πραγματικότητα, δημιουργώντας νέες προοπτικές και ανάπτυξη στα ορεινά μας. Ενέργειες που συνδυάζονται με μια μεγάλη σειρά έργων, όπως οι κύριες οδικές αρτηρίες από τη Λεμεσό προς τον Σαϊττά, τον δρόμο του Αστρομερίτη, τον περιφερειακό της Λευκωσίας, αλλά και την ενίσχυση του Νοσοκομείου Κυπερούντας. Στόχος μας η συνέχιση και ενίσχυση των γενναίων πολιτικών και των κινήτρων για στέγαση στις ορεινές περιοχές αλλά και τη δημιουργία συνθηκών που δίνουν ίσες ευκαιρίες στην παιδεία και την υγεία και παρέχουν ικανοποιητικές υπηρεσίες και υποδομές που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής. Συνεχίζουμε πιο έντονα την ενθάρρυνση του Αγροτουρισμού, της Οινοποίησης, της Βιοτεχνίας, της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας και την κατοχύρωση παραδοσιακών προϊόντων. Προχωράμε στην αποτελεσματική θεσμοθέτηση της οικοτεχνίας και ακόμη πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως αυτή του επισκέψιμου αγροκτήματος.


Άξονας 54: Φυσικό Περιβάλλον

Η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, και η γνήσια επιδίωξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισίου και της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν για μας ύψιστη προτεραιότητα. Συμμεριζόμαστε ακόμη το στόχο της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030, κάτι που στοχεύουμε να πετύχουμε μέσα από τις πολιτικές της πράσινης μετάβασης που αγγίζουν όλες σχεδόν τις δραστηριότητες της χώρας, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Εστιάζουμε ιδιαίτερα στην σωστή προστασία και διατήρηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και όλων των δασικών περιοχών, ενώ εργαζόμαστε εντατικά για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Προσμετρούμε πλέον στη χάραξη των πολιτικών μας ότι καμία οικονομία δε θα είναι ανταγωνιστική, αν δεν είναι πράσινη και δε σέβεται το περιβάλλον. Ούτε η Ευρωπαϊκή, ούτε η Κυπριακή.


Άξονας 55: Υδάτινοι Πόροι

Τεράστια σημασία δίνουμε στη διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και στη συνεχή αναβάθμιση των δυνατοτήτων ύδρευσης και άρδευσης με τρόπο που θα αναβαθμίζεται η ποιότητα του νερού και η ασφάλεια παροχής του. Στην Επόμενη Μέρα της Κύπρου προχωρούμε στην εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης του νερού που θα μας επιτρέψουν την κοινή τιμολόγηση σε όλη την Κύπρο για το νερό είτε της ύδρευσης, είτε της άρδευσης. Αναβαθμίζουμε την ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού και τις μονάδες επεξεργασίας του και προχωρούμε στην αντικατάσταση μεγάλων αλλά πεπαλαιωμένων αγωγών νερού με κορυφαίο τον αγωγό Χοιροκοιτίας – Αμμοχώστου. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την κατασκευή και αναβάθμιση των αντιπλημμυρικών έργων για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις νέες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης


Άξονας 56: Πολιτική Προστασία - Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Οι ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις, συνέπεια και της κλιματικής αλλαγής, δημιουργούν νέες και επιτακτικές ανάγκες στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Πρώτα, τη μεγάλη αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών και της Πολιτικής Άμυνας, κατά δεύτερο, την οριστική λύση σε θέματα ευθύνης διαχείρισης και συντονισμού στην προετοιμασία αντιμετώπισης και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και τρίτο, στη διασφάλιση της λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών της χώρας σε κρίσεις. Προχωρούμε ακόμη στην ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων προειδοποίησης για επείγουσες καταστάσεις.


Άξονας 57: Ευρωπαϊκή Βάση Πυρόσβεσης και Κέντρο Εκκένωσης

Μεγάλη σημασία δίνουμε στην Ευρωπαϊκή και Περιφερειακή συνεργασία για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Ήδη διαθέτουμε ισχυρές με τις γειτονικές χώρες και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RescEU. Στην Επόμενη Μέρα της χώρας, στόχος μας είναι η Κύπρος να καταστεί Ευρωπαϊκή Βάση Πυρόσβεσης και Κέντρο Εκκένωσης για όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, διαθέτοντας όλες τις αναγκαίες υποδομές και τον εξοπλισμό.


Άξονας 58: Ασφάλεια του Πολίτη

Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν και να αισθάνονται ότι ο νόμος και η δικαιοσύνη τους προστατεύει. Να νοιώθουν ασφάλεια στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Γι’ αυτό και, στη βάση ειδικών μελετών, εντατικοποιούμε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της Αστυνομίας, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, τον εξοπλισμό της με σύγχρονα μέσα και την ενδυνάμωση των καναλιών επικοινωνίας με τον πολίτη.


Άξονας 59: Πολιτισμός

Η δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού και η συγκέντρωση σε αυτό όλων των πολιτικών, πόρων και υπηρεσιών - μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Αρχαιοτήτων - σε ένα φορέα, καθώς και η προηγούμενη θεσμοθέτηση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, που είναι πλέον το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα του τόπου, δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον που ευνοεί την πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου με όλες τις θετικές επιδράσεις που αυτό επιφέρει επιπλέον στην παιδεία, τον τουρισμό, την οικονομία, αλλά και την προβολή της Κύπρου διεθνώς. Προτεραιότητα μας είναι, μετά και τη δημιουργία μητρώου καλλιτεχνών, η θεσμοθέτηση του καθεστώτος του δημιουργού, του καλλιτέχνη, των δημιουργικών επαγγελμάτων και η ενίσχυση των κινήτρων που ενθαρρύνουν την πολιτιστική δημιουργία. Ταυτόχρονα, εντείνουμε την προσπάθεια αναβάθμισης των πολιτιστικών μας υποδομών με κορωνίδα τη δημιουργία του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Λευκωσία.


Άξονας 60: Αθλητισμός

Ο αθλητισμός οδηγεί σε μια καλύτερη και πιο υγιή κοινωνία. Γι’ αυτό και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε εντατικά την προσπάθεια ενίσχυσής του μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και τη δημιουργία νέων, όπως το νέο γήπεδο στη Λεμεσό, καθώς και με εντατικοποίηση της προσπάθειας για αύξηση της αθλητικής δραστηριότητας όλου του πληθυσμού. Η νέα Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό σε συνδυασμό με την ανάγκη ενοποίησης της αθλητικής νομοθεσίας μπορεί να μας οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και τη διαμόρφωση μιας νέας αθλητικής πραγματικότητας, πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή. Την ίδια ώρα ενισχύουμε τα προγράμματα αναπτυξιακού αθλητισμού επιτυγχάνοντας τη συνεχώς αυξανόμενη εμπλοκή μαθητών στον αγωνιστικό αθλητισμό, αυξάνουμε την επιχορήγηση αθλητών, σωματείων και ακαδημιών και προωθούμε το νέο σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αθλητών Υψηλής Επίδοσης.
Έχουμε δημιουργήσει νέους θεσμούς για την καλή διακυβέρνηση των ομοσπονδιών, διασυνδέοντάς την με τις δυνατότητες επιχορήγησης τους. Εντείνουμε την προσπάθεια εξυγίανσης του αθλητισμού μέσα από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού και την καταπολέμηση τόσο του ντόπινγκ όσο και του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους.


Άξονας 61: Άσκηση και Διατροφή

Με την παιδική παχυσαρκία να εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στην Κύπρο, στην Επόμενη Μέρα χρειαζόμαστε μια πιο εντατική προσπάθεια για την προώθηση της άσκησης και της σωστής διατροφής, τόσο στα σχολεία όσο και ευρύτερα στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό δημιουργούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για να ασχολείται και να προωθεί θέματα που αφορούν την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, την υγιή γήρανση, την αποφυγή εξαρτησιογόνων ουσιών, τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας, και γενικά την πιο υγιεινή ζωή.


Άξονας 62: Αντιμετώπιση Εξαρτησιογόνων Ουσιών

Η χρήση και διάδοση των ναρκωτικών εξακολουθεί να είναι μεγάλη απειλή, κυρίως για τη νεολαία μας. Γι’ αυτό και στηρίζουμε έμπρακτα τις προσπάθειες της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων προκειμένου να έχουν οι νέοι μας αλλά και όλοι οι πολίτες της Κύπρου πρόσβαση σε επιστημονικά στελεχωμένες και τεκμηριωμένες υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, μείωσης της βλάβης και κοινωνικής υποστήριξης. Κυρίως όμως χρειάζεται να δοθεί περισσότερη έμφαση στην πρόληψη, καθώς και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την υγιή δραστηριοποίηση των νέων μας, θωρακίζοντας τους αποτελεσματικά από κάθε μορφής εξάρτηση.


Άξονας 63: Οδική Ασφάλεια

Στρατηγικός μας στόχος είναι η μείωση των οδικών θανάτων και τραυματισμών κατά 50% μέχρι το 2030, μέσα από σειρά δράσεων και πολιτικών που αφορούν τη νομοθεσία, την εκπαίδευση και την εξέταση των υποψήφιων οδηγών, την ασφάλεια των οδικών υποδομών και των οχημάτων και την ενημέρωση του κοινού. Επιμένουμε σε νομοθετικές αλλαγές του νόμου για την Άδεια Οδήγησης, τη ρύθμιση της διακίνησης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας και σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας προωθούμε σειρά δράσεων, όπως σχέδιο κινήτρων για αγορά προστατευτικού εξοπλισμού.


Άξονας 64: Ευημερία των Ζώων

Τα τελευταία χρόνια έχουμε θεσπίσει ένα πολύ ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία και την ευημερία των ζώων, ενισχύσαμε σημαντικά τα προγράμματα στείρωσης αδέσποτων ζώων και δημιουργήσαμε την αστυνομία ζώων. Με τη πρόσφατη σύσταση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής για την Ευημερία των Ζώων και των αντίστοιχων Επαρχιακών Επιτροπών, φέρνουμε μαζί τις κρατικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις σχετικές φιλοζωικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δημιουργώντας ένα εντελώς νέο πλαίσιο εξασφάλισης της προστασίας και ευημερίας τους. Στην Επόμενη Μέρα, πρόθεσή μας είναι η θεσμοθέτηση του Επιτρόπου Προστασίας Ζώων Συντροφιάς.