Κεντρικό Εκλογικό Επιτελείο

Λεωφόρος Λεμεσού 19Α Λευκωσία


Άξονας 45: Έξυπνες πόλεις

Η Επόμενη Μέρα της Κύπρου απαιτεί όλες οι πόλεις της Κύπρου να μετατραπούν σε έξυπνες πόλεις (smart cities), κάτω από μία ενιαία πλατφόρμα για να εξυπηρετούν το σύνολο των Κυπρίων πολιτών. Κάτι που είναι εφικτό σε πολύ σύντομο χρόνο. Μέσα από ένα εξειδικευμένο σχεδιασμό που, με τη χρήση της τεχνολογίας, θα μπορούμε να πετύχουμε καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη, καλύτερη διαχείριση των πόρων, καλύτερη ποιότητα ζωής και πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.


Αξονας 46: Έξυπνες μεταφορές

Η Κύπρος, με το μέγεθός της, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο χρήσης οχημάτων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ξεκινώντας από την αντικατάσταση του ιδιωτικού και δημόσιου μας στόλου. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Θα εμπλουτίσουμε τα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, που θα συνοδεύονται από τη χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας. Οι κλιματικά ουδέτερες ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές για την ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντικές από το όχημα το ίδιο. Θα επικεντρωθούμε στη χρήση τεχνολογιών – όπως η υγραεριοκίνηση, η ηλεκτροκίνηση ή η κίνηση με υδρογόνο – στις δημόσιες μεταφορές. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε υποδομές και να ενθαρρύνουμε με ακόμη πιο γενναία κίνητρα την αγορά και χρήση του ποδηλάτου στη διακίνησή μας.


Αξονας 47: Η Νέα Γενιά της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

Τα προγράμματα «Πληρώνω όσο Πετώ» και «Διαχωρίζω και Κερδίζω» έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά με επιτυχία και πρέπει να επεκταθούν σε όλη την επικράτεια. Νέος στόχος μας είναι να προχωρήσουμε επιβάλλοντας την υποχρεωτική και ανταποδοτική ανακύκλωση συσκευασιών. Κάθε συσκευασία, κάθε δοχείο που πωλείται στο λιανικό εμπόριο έχει αξία. Αυτή η αξία θα πρέπει να χρεώνεται ξεχωριστά και να επιστρέφεται στο ακέραιο με την επιστροφή της άδειας συσκευασίας, αφού αυτή χρησιμοποιηθεί. Επιτυγχάνοντας όχι μόνο την κυκλική οικονομία αλλά και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης.


Αξονας 48: Η Νέα Αγορά Ενέργειας

Η νέα αγορά ενέργειας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πράσινης μετάβασης. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, η ανεξαρτητοποίηση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, η ολοκλήρωση της πλωτής μονάδας αποϋγροποίησης στο Βασιλικό, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ρεύματος σε όλα ανεξαρτήτως τα κτίρια και η ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας μας μέσω καλωδίων με Ευρώπη, Ασία και Αφρική, είναι τα μεγάλα έργα που ήδη βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης και η σωστή και έξυπνη λειτουργία του, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής ουδετερότητας. Με την ολοκλήρωσή και την αναβάθμισή του, αυτό θα μπορεί να εμπλουτιστεί με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας που θα επιτρέπουν στις ανανεώσιμες πηγές να το τροφοδοτούν όλο το 24ωρο.


Αξονας 49: Αποκέντρωση της ενέργειας

Προχωρούμε στην Επόμενη Μέρα της ενέργειας με ένα γενναίο πλάνο εμπλουτισμένο με την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλα τα δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, υπουργεία, αλλά και κίνητρα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κάθε κτίριο. Σε συνδυασμό με την επέκταση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και την ενθάρρυνση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης, θα πετύχουμε τη μείωση της κατανάλωσης μαζί με την αυτοπαραγωγή. Ήδη το ποσοστό δυνατότητας αυτοπαραγωγής αυξήθηκε στο 100%. Στόχος μας είναι, μόλις το δίκτυο διανομής αναβαθμιστεί, η δυνατότητα αυτοπαραγωγής να ανέβει στο 125%, προκειμένου το κάθε νοικοκυριό να μπορεί να έχει και έσοδα, χωρίς φορολογική επιβάρυνση, από την παραγωγή ρεύματος με ανανεώσιμες πηγές, περνώντας από το Net Metering στο Net Billing. Ένας σχεδιασμό που σταδιακά μπορεί να επεκταθεί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, τη γεωργία και τη βιομηχανία του τόπου.


Αξονας 50: Η Πράσινη Μετάβαση του Κράτους, της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

Η πράσινη μετάβαση απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό, κεντρικές πολιτικές κινήτρων, ολοκληρωμένα κανονιστικά πλαίσια και συστήματα πιστοποίησης. Οι παράμετροι που πρέπει να συνυπολογίζονται είναι χιλιάδες. Γι’ αυτό και απαιτείται Κεντρικός Φορέας Πράσινης Μετάβασης, μέσα από την αναβάθμιση της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προκειμένου να μετεξελιχθεί σε Υπηρεσία Πράσινης Μετάβασης, αλλά και να προσφέρει υπηρεσίες μονοθυριδικής ψηφιακής εξυπηρέτησης για έργα που αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.