Κεντρικό Εκλογικό Επιτελείο

Λεωφόρος Λεμεσού 19Α Λευκωσία

Υπολόγισε άμεσα το νέο φόρο σου με βάση το πρωτοποριακό "Οικογενειακό Εισόδημα"

Δείτε αν είστε μέσα στις 126.000 οικογένειες που έχουν σημαντική εξοικονόμηση από τη μετατροπή της φορολογικής δήλωσης από ατομική σε οικογενειακή.

Για να υπολογίσετε περίπου πόσα θα εξοικονομείτε, πληκτρολογήστε στο σχετικό πεδίο το Φορολογητέο Εισόδημα σας. Αν είστε έγγαμη/ος πληκτρολογήστε το Φορολογητέο Εισόδημα του/ης συζύγου σας και των αριθμών παιδιών. Αν εσείς ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένεια σας είναι ΑμεΑ πατήστε στο σχετικό κουτάκι.

Κρατώντας την οικονομία δυνατή, ο Αβέρωφ μπορεί να εφαρμόσει μέτρα που στηρίζουν την οικογένεια, προστατεύουν από την κρίση και αυξάνουν πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα.

Διευκρινίσεις:
  1. Θα υπάρχει η επιλογή για οποιοδήποτε νοικοκυριό επιθυμεί να επιλέξει να συνεχίσει να φορολογείται με το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα, διασφαλίζοντας ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα έχει επιβάρυνση.
  2. * Η πιο πάνω υπολογιστική μηχανή υπολογίζει τον φόρο εισοδήματος του νοικοκυριού με βάση το Συνολικό Φορολογητέο Εισόδημα. Το φορολογητέο εισόδημα προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδημα των συνεισφορών σε Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΓΕΣΥ, Ασφάλειες Ζωής και Υγείας που δεν υπερβαίνουν το 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος.