Κεντρικό Εκλογικό Επιτελείο

Λεωφόρος Λεμεσού 19Α Λευκωσία

Κοινωνική Μεταρρύθμιση

Κάτω από το όριο φτώχειας; Δείτε αν δικαιούστε το ετήσιο επίδομα

Σύμφωνα με την Κοινωνική Μεταρρύθμιση του Αβέρωφ Νεοφύτου, όταν το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού είναι κάτω από το αντικειμενικά προσδιορισμένο όριο του κινδύνου φτώχειας, τότε το κράτος θα καλύπτει τη διαφορά με ετήσιο επίδομα.

Υπολογίστε άμεσα εδώ, με βάση το Διαθέσιμο Εισόδημά σας, αν δικαιούστε ετήσιο επίδομα και πόσο θα είναι αυτό. Αν είστε έγγαμη/ος πληκτρολογήστε το Διαθέσιμο Εισόδημα του/ης συζύγου σας και τον αριθμό παιδιών άνω και κάτω των 14 ετών.

Κρατώντας την οικονομία δυνατή, ο Αβέρωφ μπορεί να εφαρμόσει μέτρα που στηρίζουν την οικογένεια, προστατεύουν από την κρίση και διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των Κυπρίων.

Διευκρινίσεις:
  1. Η πιο πάνω υπολογιστική μηχανή υπολογίζει ενδεικτικά το επίδομα με βάση το Συνολικό Διαθέσιμο Εισόδημα του νοικοκυριού για κατανάλωση. Θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια τα οποία θα ορίζονται στα πλαίσια της εκάστοτε κοινωνικής πολιτικής του κράτους (ακίνητη περιουσία, καταθέσεις κτλ).
  2. Το διαθέσιμο εισόδημα προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδημα των συνεισφορών σε Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΓεΣΥ, άλλες φορολογίες και συνεισφορές. Στο ακαθάριστο εισόδημα θα πρέπει να συνυπολογίζονται επίσης άλλα επιδόματα ή εισοδήματα από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια, τόκοι, μερίσματα).
  3. Το πιο πάνω επίδομα δεν επηρεάζει την λήψη άλλων επιδομάτων που πιθανόν να λαμβάνει το νοικοκυριό.